سیری در نهج البلا غه

 

حکمت ها

 

امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید: دو گرسنه هرگز سیر نشوند جوینده علم و جوینده مال.

امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید: غیبت کردن تلاش ناتوان است.

امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید: دنیا برای رسیدن به آخرت است نه برای رسیدن به خود.

امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید: آیا آزاد مردی نیست که این لقمه ی جویده ی حرام را به اهلش واگذارد؟ هما نا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست پش به کمتر از آن نفروشید..!

امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید: پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگتر از عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمیگردد. همانا عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشتگان خداست.

امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید: سخت ترین گناهان گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

/ 0 نظر / 29 بازدید